ผศ.สมศักดิ์ พินิจด่่านกลาง
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรmailto:somsakdi.pinitdanklang@hotmail.com?subject=contact%20us

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีhttp://www.sci.lru.ac.th
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์Phillosophy.html
อาจารย์ประจำหลักสูตรBoard.html

งานวิชาการและวิจัย

งานบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยhttp://www.lru.ac.th/lrunew

“วิชาการก้าวไกล  วิจัยก้าวหน้า  ความรู้คู่ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

 ข่าว/ประกาศ

หนังสือราชการ

นักศึกษา

Face book สาขาวิชาhttps://www.facebook.com/groups/1414999305466681/